Kosten en vergoeding

KOSTEN

U kunt uw kind rechtstreeks bij mij aanmelden. Doorgaans kunt u dan snel bij mij terecht. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Voor 2020 is het uurtarief €100,-  Tijdens het intakegesprek geef ik u een indicatie van de kosten.

VERGOEDING

Met ingang van 2020 heeft u, om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen, eerst een verwijzing van uw huisarts of van uw buurtteam nodig naar de nieuwe organisatie Spoor030 (www.spoor030.nl).
U komt alleen in aanmerking voor vergoeding als u in het werkgebied van Spoor030 woont.

Voor 2020 heb ik een contract met Spoor030. Bij hen kunt u aangeven dat u en uw kind graag door mij geholpen willen worden. Pas nadat u door Spoor030 naar mij bent doorverwezen komt u in aanmerking voor kostenvergoeding.

Ook is het mogelijk om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/persoonsgebonden-budget-pgb


>  HULPVRAAG
>  INTAKEGESPREK
>  ONDERZOEK
–  VERGOEDING
>  REGISTRATIES
>  BEROEPSCODE
>  PRIVACYVERKLARING
>  KLACHTEN

Reageren is niet mogelijk