Onderzoek

Na het intakegesprek nodig ik in overleg met u uw kind uit voor een kennismaking. In een prettige sfeer is er alle ruimte voor het doen van observaties. Afhankelijk van uw hulpvraag doe ik ook psychologisch onderzoek. Het gaat dan om een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek, een sociaal-emotioneel onderzoek of een neuropsychologisch onderzoek. Een combinatie van onderzoeken is ook mogelijk. Op deze manier wordt duidelijk in welk patroon u en uw kind terecht zijn gekomen.

De resultaten van de observaties en onderzoeken bespreek ik uitgebreid met u na. Ook vraag ik of u zich in de uitkomst herkent. Na dit gesprek ontvangt u schriftelijk een compleet verslag met adviezen.


>  HULPVRAAG
>  INTAKEGESPREK
–  ONDERZOEK
>  VERGOEDING
>  REGISTRATIES
>  BEROEPSCODE
>  PRIVACYVERKLARING
>  KLACHTEN

Reageren is niet mogelijk