Klachten

Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Ik stel het op prijs als u mij daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Zo kunnen we uw klacht bespreken en naar mogelijke oplossingen kijken.

Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan staat het u altijd vrij contact op te nemen met een klachtenfunctionaris van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).


>  HULPVRAAG
>  INTAKEGESPREK
>  ONDERZOEK
>  VERGOEDING
>  REGISTRATIES
>  BEROEPSCODE
>  PRIVACYVERKLARING
–  KLACHTEN

Reageren is niet mogelijk