Intakegesprek

Voordat ik u uitnodig voor een intakegesprek maak ik een inschatting of uw hulpvraag binnen de reikwijdte van mijn praktijk past. Als dat niet het geval is kan ik u desgewenst naar een andere instantie doorverwijzen.

In het intakegesprek vertelt u vrijuit over uw kind, dat hierbij niet aanwezig is. U kent uw kind beter dan wie ook en het is voor mij erg belangrijk dat u deze kennis deelt. Aan het eind van het gesprek bespreken we het vervolgtraject.


>  HULPVRAAG
–  INTAKEGESPREK
>  ONDERZOEK
>  VERGOEDING
>  REGISTRATIES
>  BEROEPSCODE
>  PRIVACYVERKLARING
>  KLACHTEN

Reageren is niet mogelijk