Beroepscode

Ik vind het belangrijk dat u weet dat u en uw kind bij mij in goede handen zijn. De kwaliteit van mijn werk wordt gewaarborgd door de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast sta ik ingeschreven in het BIG-register nummer 39049265725. Hiermee voldoe ik aan alle eisen op het gebied van opleiding, nascholing, ervaring, competenties en bevoegdheden.

Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit betekent dat ik altijd uw schriftelijke toestemming zal vragen voordat ik contact opneem met bijvoorbeeld een huisarts of leerkracht. Alleen in noodgevallen kan ik de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als uw kind in gevaar is of kan komen. Voor onderling overleg met collega’s heb ik uw toestemming niet nodig. Zij hebben immers ook een geheimhoudingsplicht.

De gegevens van de behandeling van uw kind bewaar ik in een dossier. Als u wilt mag u dit dossier inzien. Als uw kind 16 jaar of ouder is moet hij of zij hiervoor toestemming geven. U heeft ook het recht het dossier te laten vernietigen. Een verzoek daartoe kunt u schriftelijk indienen. Het inzien van vertrouwelijke informatie van anderen die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn is niet toegestaan.


>  HULPVRAAG
>  INTAKEGESPREK
>  ONDERZOEK
>  VERGOEDING
>  REGISTRATIES
–  BEROEPSCODE
>  PRIVACYVERKLARING
>  KLACHTEN

Reageren is niet mogelijk